Automatika

i Procesni Inžinjering

O nama

Naša priča

Pružite nam šansu da se dokažemo u pronalaženju optimalnih rešenja. Reference govore više od bilo kakve reklame, a mišljenje korisnika je za nas prioritet.

Čast nam je  da Vam predočimo mogućnosti firme „Automatika i procesni inženjering“. Firma je sa sedištem u Vršcu. Potekli smo na osnovama dobre famaceutske prakse iz firme koja je prednjačila i dan danas je vrhu  u tehnološko, tehičkom smislu u regionu i šire. 8 godina postojanja firme i  reference su merilo uspeha i potvrda kvaliteta. Izvedeni projekti su funkcionalnom stanju , nalaze se na teritoriji Evrope (evrposka unija, )  , Rusijije , Azije, arabijskog poluostrva, kao i na prostorima republika bivše Yugoslavije. Firma ima  licene za projektovanje  automatike i motornog pogona kao i za proces izvodjenja radova. Firma izradjuje ormane za automatiku i elektromotorni pogon. Automatika se bavi izradom softvera na PLC ovima kao i na SCADA sistemima. Automatika izradjuje validacionu dokumentaciju u skladu sa GMP i CFR21/11 standardima. Automatika na licu mesta pušta opremu u rad , obučava korisnike  u garantnom roku pruža podršku krajnjem korisniku. Automatika sklapa sa korisnicima ugovore o godišnjem održavanju.

Zašto odabrati nas

Oblasti kojima se bavimo jesu izrada „Utility „ okruženja za proizvodnju u farmaciji . Izrada BMS / EMS SCADA aplikacija, softvera za klimatizaciju, procesnih fluide, postrojenja hemijskih priprema vode, kotlarniica, rashladnih stanica su naš „Core Bussines“.

Automatika se u vodjenju projekata pridržava savremenim metodama menadžmenta zasnovanog na  PMI asocijaciji . Iniciranje, Planiranje, Izvršenje, Kontrola i Zaključenje Projekta su poznate faze u životnom ciklusu jednog projekta. Ovaj hodogram se usaglašava sa „V“  modelom validacijacionog životnog ciklusa . Taj ciklus počinje od formiranja korisničkog zahteva, potom našeg odgovora kroz funkcionalnu specifikaciju , kao i hardvesku i softversku.  Po završetku instalcija pristupa se činu kvalifijacija prolaskom kroz instalacionu i operacionu kvalifikaciju. URS-FS-HDS; SDS-izgradnja-Start up-IQ, OQ i PQ su prepoznatljive faze. Protokole pišemo sami i sa korisnikom ih usaglašavamo pre otpočinjenja egzekucije testova. P&ID dijagrami i liste opreme , kao i performanse sistema su nam osnova za kvalifikaciju dizajna. Ove operacije dizajna  su integralni deo  „V“ dijagrama  i na taj način sinhronišu tehnološki, mašinski, elektro projekt. Sva dokumentacija je saglasna sa zakonima o planiranju i izgradnji objekata, kao i odgovarajućim IEC , ISPE i ISA vodičima.

Reference

Preporuke

"Dostizanje postavljenih ciljeva."

Automatika će ispuniti sve zahteve I zajedno sa vama dostići postavljene ciljeve. Сергей Кесаев - Izvršni direktor LLC Katod Novosibirsk

"Brza i pouzdana!"

Automatika uvek ima odgovor na naše zahteve. Brza i pozdana usloga je ono po čemu su poznati. Dr.Goran Kitić - šef laboratorije za mikro i nanoelektroniku, Institut BioSens

"Laka i ekonomična rešenja"

Ako radite sa "automatika"-om onda već znate da ste imali sreće što ste angažovali ovu firmu. Profesionalna saradnja, laka i ekonomična rešenja. mr.ph.Danijela Obradović - Direktor proizvodnje

"Sposobna za pronalaženje više novih ideja"

Bilo nam je izuzetno zadovoljsto saradjivati sa firmom kakva je Automatika. Sposobna za pronalaženje više novih ideja/rešenja za vaše probleme. Vlada Petrović - Inženjer tehničkog održavanja

Primeri naših SCADA aplikacija

Naš tim

Miroslav Janjić

General Manager

Katarina Janjić

Marketing Asistent

Predrag Ristić

Automation Expert

Slobodan Kunevski

Automation Expert

Kontaktirajte nas

Kontaknte informacije